Przekształcenie działalności leczniczej krok po kroku

Prowadzenie prywatnego gabinetu lekarskiego najczęściej w zaciszu czterech ścian jest wygodne i komfortowe. Pacjentów przyjmować można kiedy się chce w ramach elastycznego systemu pracy. Niemniej jednak prywatna praktyka nie daje tak dużych możliwości rozwojowych jak prowadzenie biznesu w innej formie. Dlatego też wiele osób decyduje się ją przekształcić w spółkę bądź jednoosobową działalność gospodarczą. W ten sposób można poszerzać swoje zawodowe horyzonty i cieszyć się przywilejami, jakie posiadają podmioty lecznicze.

Przekształcenie działalności leczniczej – podstawowe czynności

Najpierw trzeba podjąć decyzję, jaka forma działalności najbardziej się opłaca. Spółki wymagają sporządzenia umowy i zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Z kolei jednoosobowe działalności gospodarcze zgłaszać należy do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Podmiot leczniczy uzyskuje numer REGON i podpisuje umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC. Budynek placówki leczniczej musi spełniać wymogi sanitarne oraz budowlane określone przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Sprawy może poprowadzić profesjonalna kancelaria prawna, która posiada doświadczenie w takiej materii. Na stronie https://derekflak.pl można znaleźć wybitnych specjalistów, którzy szybko i skutecznie przeprowadzą przekształcenie w podmiot leczniczy.

Przekształcenie działalności leczniczej – co dalej?

Obecnie nie jest potrzebna opinia stacji sanitarno – epidemiologicznej, ale placówka może zlecić przygotowanie takiej opinii poprzedzone kontrolą. Nadzór sanepidu i tak może się zdarzać po dokonaniu wpisu, gdyż podmioty lecznicze powinny być sprawdzane raz na jakiś czas. Należy wyznaczyć kierownika podmiotu leczniczego, który będzie reprezentował placówkę. Na koniec trzeba się zgłosić do właściwego wojewody, aby dokonał wpisu do ewidencji podmiotów leczniczych w danym regionie.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

Trzeba pamiętać o tym, że w Polsce obowiązują przepisy RODO, zgodnie z którymi rozporządzanie danymi wrażliwymi pacjentów musi odbywać się w sposób ostrożny i na z góry przyjętych zasadach. Wszystkie podmioty lecznicze muszą się stosować do tych przepisów i chronić informacje o osobach korzystających z leczenia.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://derekflak.pl/przeksztalcenia-dzialalnosci-leczniczej/