Prosta procedura kwalifikacyjna w programie in vitro w Warszawie

Warszawa prowadzi własny program leczenia niepłodności, który realizowany jest na podstawie polityki Urzędu Miasta stołecznego Warszawa. Jego zasady są przejrzyste i klarowne. Wystarczy spełnić tylko kilka warunków, aby móc ubiegać się o dofinansowanie procedury zapłodnienia pozaustrojowego.

Warunki uczestnictwa w programie in vitro w stolicy

Procedura kwalifikacji par chcących skorzystać ze środków publicznych przeznaczonych na refundację in vitro w Warszawie jest prosta. Program realizuje m.in. Klinika Leczenia Niepłodności InviMed w Warszawie, będąca jedną z placówek działających w ramach programu „Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2017 – 2019”.

Dyrektor Zarządzająca placówką, Elżbieta Britmann, podkreśla, że cała procedura jest w przypadku InviMed mało skomplikowana. Para chcąca uzyskać dofinansowanie in vitro powinna:

  • ponad rok bezskutecznie starać się o dziecko,
  • przejść odpowiednią diagnostykę,
  • posiadać udokumentowaną historię choroby,
  • zamieszkiwać na terenie Warszawy od co najmniej 2 lat.

Ze środków publicznych na sfinansowanie procedury in vitro mogą skorzystać pary, które jeszcze w podobny sposób nie otrzymały pieniędzy na in vitro oraz te, które brały udział w programie Ministerstwa Zdrowia. Ze środków stołecznego Urzędu Miasta nie skorzystają natomiast ci, którzy wzięli udział w programie MZ trzy razy.

Kwalifikacja bez zbędnych formalności

Wiele par rezygnuje ze starania się o dofinansowanie in vitro, ponieważ odstrasza je długotrwała procedura weryfikacyjna i ogrom formalności. Nic takiego nie ma miejsca w warszawskiej klinice InviMed. Wystarczy, że para złoży oświadczenie pisemne, że wyraża wolę uczestnictwa w programie oraz jest w związku partnerskim lub małżeńskim, jak i zamieszkuje w Warszawie od co najmniej dwóch lat. Para oświadcza też, że poddała się wcześniejszemu leczeniu oraz ubiega się o kwalifikację. Dokument ten co prawda nie jest następnie weryfikowany przez koordynatorów programu, ale składanie fałszywych oświadczeń grozi poniesieniem odpowiedzialności karnej.

Pacjenci mogą mieć wątpliwości, co oznacza pojęcie „zamieszkiwania w Warszawie”. Dokumentacją potwierdzającą owe zamieszkanie jest meldunek, umowa najmu mieszkania, a także zaświadczenie z warszawskiego urzędu skarbowego. W programie dofinansowania in vitro wystarczy jednak, że dane osoby stwierdzą, że przebywają w Warszawie z zamiarem stałego pobytu od 2 lat lub więcej. Nie istnieje wymóg posiadania polskiego obywatelstwa przy zgłaszaniu chęci dołączenia do programu refundacji in vitro w Warszawie.

Po wstępnej kwalifikacji, pacjenci w klinice leczenia niepłodności InviMed otrzymują wewnętrzny formularz, który wypełniają podczas pierwszej wizyty z lekarzem. Jest on dołączany do oficjalnego dokumentu zgłoszeniowego. Decyzję o ostatecznym zakwalifikowaniu się pary do programu podejmuje lekarz oraz koordynator programu.