Cechy wyróżniające najlepszych nauczycieli angielskiego

Wartościowy kurs angielskiego nie musi mieć wcale idealnego planu i nie musi wykorzystywać najnowocześniejszych materiałów dydaktycznych, bo dużo ważniejsze jest to, by był prowadzony przez osobę kompetentną i kreatywną, posiadającą naturalny talent do przekazywania wiedzy. Taki nauczyciel w tym momencie jest na wagę złota.

Rozsądne wykorzystanie czasu lekcji

Standardem w polskich szkołach jest przeprowadzanie zajęć lekcyjnych na podstawie podręczników wypełnionych zadaniami polegającymi głównie albo na czytaniu długich bloków tekstu, albo ewentualnie na odsłuchiwaniu ich z nagrań. Te czynności są natomiast jednymi z prostszych do opanowania. Nie trzeba ich ćwiczyć pod okiem nauczyciela, bo równie dobrze można robić to samemu w domu.

Czas zajęć lepiej więc przeznaczyć na ćwiczenie z uczniem sztuki mówienia albo ewentualnie pisania. Oczywiście na kursie angielskiego muszą pojawić się różne formy zadań, jednakże ważne jest to, by konwersacji było jednak jak najwięcej, bo to one są podstawą każdego języka.

Dostosowanie trybu nauki do ucznia

Nauczyciel musi być też elastyczny. Powinien zwracać uwagę na to, jak uczniowi wychodzi wykonywanie konkretnych zadań, by na bieżąco dostrzegać różne błędy czy pewne słabsze strony i móc nad nimi pracować. To ważne, by uczeń otrzymywał jasny feedback. Jeżeli nie będzie wiedzieć, z czym sobie nie radzi, nie będzie umiał sam zmotywować się do nauki, bo może nie widzieć w tym sensu.

Takie porady powinny być udzielane zarówno początkującym, jak i zaawansowanym użytkownikom kursu angielskiego. Tym trudniej dostrzec własne błędy w wymowie, gramatyce czy piśmie, gdy ma się już na tyle rozwinięte umiejętności językowe, że jest się rozumianym przez innych.

Podtrzymywanie motywacji

Uczeń, który zapisał się na kurs angielskiego, sam powinien chcieć się uczyć, jednakże normalne jest to, że poziom motywacji do nauki nie może być stale tak samo wysoki. Kompetentny nauczyciel pomoże w budowaniu trwałych nawyków związanych z uczeniem się języka. Będzie mentorem, który wskaże, w jakim kierunku podążać, by osiągać zakładane cele.

To ważne, by osoba, która zajmuje się prowadzeniem kursu angielskiego, traktowała nauczanie jak pasję i zarazem życiową misję, a nie jedynie zawodowy obowiązek do spełnienia, za który otrzymuje pieniądze.