Skierowanie na badania lekarskie – obowiązkowy dokument

Zgodnie z Artykułem 229 Kodeksu Pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby, która nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do objęcia przez nią określonego stanowiska. Zgodnie z prawem obowiązują trzy rodzaje badań, jakim poddawani są pracownicy: wstępne, okresowe i kontrolne.

Rodzaje badań – kiedy obowiązują?

Badania wstępne muszą dostarczyć do pracodawcy osoby przyjmowane do pracy, a w przypadku przenoszenia na inne stanowiska: pracownicy młodociani oraz ci, którzy rozpoczynają wykonywanie zadań w warunkach uciążliwych lub zostają narażeni na wpływ szkodliwych czynników.

Okresowe badania lekarskie obowiązują wszystkich pracowników i należy je wykonywać z częstotliwością, która jest zależna od rodzaju zajmowanego stanowiska i świadczonej pracy. Powinny one być – w miarę możliwości – przeprowadzane w godzinach pracy na terenie zakładu lub poza nim. Pracownikowi, który przeznacza czas pracy na wykonanie badań, przysługuje wynagrodzenie, a wizyta u określonych na podstawie pisemnego skierowania lekarzy oraz orzecznika powinna zostać w całości – zgodnie z paragrafem 6 Kodeksu Pracy – opłacona przez pracodawcę. Badania kontrolne obejmują zatrudnionych, którzy byli niezdolni do pracy z powodu choroby przez okres dłuższy niż 30 dni i mają na celu ustalenie ich zdolności do pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku.

Pracownik musi otrzymać od pracodawcy skierowanie na badania, z którym będzie mógł pojechać do wskazanego lub wybranego przez siebie punktu świadczącego usługi w zakresie medycyny pracy. Więcej o tym, jak powinno wyglądać skierowanie po ostatnich zmiana w przepisach, czyli po 01.04.2015 r. można znaleźć na stronie inewi.pl.

Badania lekarskie są konieczne, by potwierdzić, że pracownik mógł wykonywać swoje obowiązki. O tym, jak wygląda najpopularniejszy z systemów, dowiedzieć się można w artykule pt.: „Równoważny system czasu pracy. Kiedy się sprawdzi?

Pracodawca jest zobowiązany do kierowania pracownika na badania lekarskie w celu potwierdzenia jego zdolności do pracy. Dokument wystawiony przez lekarza – orzecznika stanowi dla zatrudniającego gwarancję, że powierza wykonywanie zadań osobie zdrowej, która będzie mogła z należytą starannością wywiązać się z powierzonych obowiązków.