20 lutego 2018

Skierowanie na badania lekarskie – obowiązkowy dokument

Zgodnie z Artykułem 229 Kodeksu Pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby, która nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do objęcia przez nią określonego stanowiska. Zgodnie z prawem obowiązują trzy rodzaje...

Lokata w złoto dobrą inwestycją

Złoto przez wiele wieków było synonimem władzy, prestiżu, czy też luksusu. Świadczyło o bogactwie oraz pozycji społecznej. Ludzie inwestowali właśnie w złoto, już wiele lat temu. Zresztą nasze babcie też to robiły, jednak nie...

Lokata rentierska- szczególny rodzaj lokaty dla osób dobrze sytuowanych

Mając dodatkowe środki finansowe dobrze je spożytkować z opóźnieniem, czyli założyć lokatę. Można nawet założyć ich kilka, np, w sytuacji wygranej w loterii pieniężnej, czy też dodatkowej premii otrzymanej za lukratywny kontrakt. Dla osób...

Czy warto zakładać lokaty walutowe?

Lokaty walutowe to szczególny rodzaj lokat, które wiążą się raczej z inwestowaniem niż oszczędzaniem. Wiążą się bowiem z ryzykiem tego, że po upływie umowy zawartej z bankiem zamiast zyskać stracimy przez zawirowania na rynku...

Lokata dla przedsiębiorców – sposób na zarabianie na lokacie każdego dnia

Lokata overnight jest rodzajem lokaty jednodniowej, skierowanej dla przedsiębiorców. Zakładana jest danego dnia roboczego po południu, a następnego dnia rano pieniądze wracają z powrotem na konto powiększone o odsetki. Cykl się powtarza chyba, że...

Polecane

Zobacz również